Polityka prywatności

Wspólny Interes Sp. z o.o. właściciel Platformy Internetowej Wspolnyinteres.pl darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie Użytkowników Platformy gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Platformę, jej funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, Użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.
Właściciel Platformy zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.
Korzystając w jakikolwiek sposób ze Platformy akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

1.    Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólny Interes Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynii i adresem al. Zwycięstwa 241/14 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000821020, NIP 5252810853

2.    Cel przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników Platformy w celach związanych z jej prowadzeniem zgodnie z Regulaminem Platformy dostępnym pod adresem: wspolnyinteres.pl. Cel przetwarzania konkretnych danych osobowych może być zależny od tego w jakim celu Państwo skontaktują się z Administratorem danych. W szczególności może to być:
1)    Zawarcie umowy o świadczenie usług w ramach Platformy;
2)    Udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz prowadzenie korespondencji;
3)    Przesyłanie Newslettera;
4)    Marketing bezpośredni własnych usług, jak i usług podmiotów trzecich;
5)    Cele statystyczne i analityczne związane z odwiedzaniem strony internetowej Platformy.

3.    Podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Poniżej wskazujemy podstawy prawne przetwarzanie w przypadku poszczególnych okoliczności:
1)    Zawarcie Umowy o świadczenie usług w ramach Platformy a także realizacja usług związanych z jej funkcjonalnościami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2)    Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
3)    Zgoda Użytkownika wyrażona w ramach Platformy na otrzymywanie Newsletter lub innych informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4)    Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5)    Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6)    Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
7)    Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. W niektórych jednak przypadkach może być konieczne np. do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Platformy, przeprowadzenia Rejestracji i założenia Konta. Niepodania danych osobowych może więc wywołać skutek w postaci np. braku możliwości zarejestrowania się w Platformie, oraz braku możliwości otrzymywania informacji o projektach zamieszczonych na stronach Platformy. Podanie danych osobowych nie jest potrzebne do samego przeglądania materiałów i treści zamieszczonych na stronie internetowej Platformy. Jednak w takim przypadku mogą być zbierane dane związane z ruchem na stronie Platformy.

5.    Możliwość cofnięcia zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie osobnej zgody może ona być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

6.    Zakres danych
Administrator dokłada staranności w celu zminimalizowania zakresu danych osobowych zbieranych od Państwa. W przypadku danych osobowych zbieranych poprzez Platformę zakres ten obejmuje dane wskazane w formularzu rejestracyjnym takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email. Dodatkowo część danych niezbędnych do korzystania z pełni funkcjonalności Platformy będzie zbierana po dokonaniu Rejestracji: adres zamieszkania, numer NIP, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. 

7.    Okres przetwarzania
Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
1)    Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania;
2)    Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z ze świadczeniem usług w ramach Platformy lub rozpatrzenia reklamacji;
3)    Cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
4)    Zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

8.    Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe udostępnione w ramach Konta zarejestrowanego na Platformie mogą być przekazywane Projektodawcom zamieszczającym na naszej stronie informację o Projekcie, w zakresie w jakim jest to związane z korzystaniem z funkcjonalności Platformy. Poszczególni Projektodawcy będą przetwarzali te dane jako samodzielni administratorzy. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych Projektodawców dostępne są na stronach ich Serwisów, do których linki zamieszczono na stronie Platformy.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj. partnerom Administratora świadczącym na jego rzecz usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, przewoźnikom. Ewentualne ujawnienie lub przekazanie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9.    Profilowanie
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych treści marketingowych, ofert lub informacji do zainteresowań lub działalności gospodarczej lub zawodowej Użytkownika. Podane dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10.    Uprawnienia
Zgodnie z Rozporządzenia RODO przysługują Państwu następujące prawa:
1)    Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)    Prawo do usunięcia danych;
4)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5)    Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację;
6)    Prawo do przenoszenia danych;
7)    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8)    Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Więcej informacji dotyczących uprawnień otrzymają Państwo kontaktując się z nami poprzez adres: biuro@wspolnyinteres.pl. Adres ten możecie Państwo wykorzystać także w przypadku kontaktu związanego ze złożeniem sprzeciwu.

11.    Pliki Cookies
Nasza Platforma, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są wykorzystywane w szczególności w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron Platformy. Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Platformy.
Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez Platformę do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkowników, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1)    niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy;
2)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy;
3)    wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy;
4)    funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5)    reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Platformy, a Administrator informuje Użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach Platformy, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Użytkownika. Zaznaczmy, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Platformy w pełnym zakresie.
Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu takich informacji, co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Administratora cookies w sposób opisany powyżej.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:
1)    Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
2)    Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
3)    Opera 8.0: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
4)    Microsoft EDGA: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Ponadto Administrator informuje, że wykorzystuje pliki cookies do analizy i statystyki, a także korzysta z narzędzi marketingowych m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, by kierować do Użytkowników reklamy w tych serwisach, a także korzysta z usług innych firm zgodnie z poniższym. W tym celu zaimplementowane zostało w kodzie strony Platformy narzędzia pochodzące od tych podmiotów. Administrator zapewnia także możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube.

I.    Google Analytics
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. W tym zakresie korzystamy z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w związku z uzasadnionym interesem Administratora w analizie sposobu korzystania ze stron Platformy przez użytkowników w celu jej stałego ulepszania jak i ulepszania i rozszerzania usług Administratora.

II.    Wtyczki do Facebooka
Strona Platformyzawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Gdy odwiedzasz stronę Platformy, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką Użytkownika a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez nas stronach z adresu IP Użytkownika. Jeśli Użytkownik kliknie na “przycisk Lubię to” Facebook, gdy jest zalogowany na swoje konto na Facebooku, może połączyć zawartość naszej strony ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty na naszym Portalu z kontem Użytkownika. Należy pamiętać, że Administrator Platformy nie ma wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka na:
https://www.facebook.com/policy.php

III.    Wtyczka do Twittera
Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszą witryną i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy Użytkownik korzysta z Twittera i funkcji “Prześlij dalej”, odwiedzane witryny są połączone z jego kontem na Twitterze i znane innym użytkownikom. W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera. Należy zwrócić uwagę, że Administrator nie ma wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu Twitter, należy zapoznać się z polityką prywatności na a stronie https://twitter.com/privacy
Preferencje prywatności Użytkownika na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na:
https://twitter.com/account/settings

IV.    Wtyczka LinkedIn
Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że Użytkownik odwiedził nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli Użytkownik używa przycisku LinkedIn “Poleć” i jest zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać jego wizytę na Portalu z kontem użytkownika. Należy zwrócić uwagę, że Administrator nie ma wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

V.    YouTube
Nasza Platforma korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Jeśli Użytkownik odwiedza stronę Platformy z wtyczką YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany o tym, które strony Użytkownik odwiedził.
W przypadku zalogowania na konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z osobistym profilem Użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Youtube jest używany, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Należy zwrócić uwagę, że Administrator nie ma wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostępnej pod adresem pod adresem:
https://policies.google.com/privacy 

VI.    Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)
W ramach Platformy Administrator korzysta także z funkcji remarketingowej “Custom Audiences” firmy Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA w celu ponownego wyświetlenia reklamy w przeciągu 180 dni. Dzięki temu, Użytkownicy strony mogą wyświetlać reklamy, oparte na zainteresowaniach („reklamy na Facebook’u”), podczas odwiedzania sieci społecznościowej Facebook lub innych witryn, które również używają tego narzędzia.
Przeglądarka Użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook’a. Za pomocą tego narzędzia, Facebook otrzymuje informacje o tym, że Użytkownik odwiedził naszą stronę lub kliknął w naszą reklamę. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę Użytkownika z jego kontem. Nawet jeśli Użytkownik nie jest on zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, możliwym jest, by dostawca uzyskał i przechowywał adres IP użytkownika, a także inne informacje, umożliwiające identyfikacje.
https://www.facebook.com/policy.php

VII.    System komentowania Disqus
Na naszej Platformie korzystamy z systemu komentowania Disqus obsługiwany przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Spółka ta może zbierać dane, zarówno osobowe, jak i dane zanonimizowane Użytkowników. Należy zwrócić uwagę, że Administrator nie ma wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Disqus. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostępnej pod adresem pod adresem:
https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy 

12.    Zmiany Polityki Prywatności
Oferta Administratora będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. O zmianach tych Administrator poinformuje na stronach Platformy.

Partnerzy
serwisu

Zapisz się, żeby dowiedzieć się o nowych projektach
Zamknij