Pięć razy większe emisje

Limit dla crowdfundingu podniesiony do 5 mln Euro

 

Na tę decyzję czekali nie tylko przedstawiciele platform crowdfundingowych. Parlament Europejski przegłosował w końcu zmiany w finansowaniu społecznościowym na ternie Unii Europejskiej. Najważniejsza z nich, a przypadku Polski wręcz rewolucyjna, dotyczy limitu zbiórek. Już za rok wzrośnie on do lekko powyżej 20 mln zł. Pozostałe zmiany dotyczą funkcjonowania platform i ochrony inwestorów.

 

Konkurencja dla New Connect

 

Najważniejsza nowość z punktu widzenia polskiego rynku to podniesienie limitu emisji crowdfundingowych. W Polsce wynosi on obecnie 1 mln Euro, podczas gdy w niektórych krajach Unii Europejskiej jest to już 4 mln Euro. Teraz limit ten będzie jednolity dla całego rynku unijnego.

 

To bardzo ważna zmiana, która otwiera polski rynek crowdfundingu udziałowego na nowe projekty i inwestycje. Dotychczasowy limit jest dla wielu firm barierą, z powodu której rezygnują z crowdfundingu na rzecz emisji na New Connect. Pozyskanie większych kapitałów na rozwój było możliwe jedynie w ramach publicznej emisji akcji. Nowy limit otwiera nowe możliwości przed polskimi firmami  i platformami crowdfundingowymi, a ich wykorzystanie to tylko kwestia czasu. Dzięki tej zmianie rynek stanie się także bardziej atrakcyjny dla inwestorów.

 

Zagraniczne emisje

 

Ważne są także przepisy umożliwiające prowadzenie w ramach crowdfundingu tak zwanych ofert transgranicznych. Chodzi o promocję projektów poza Polską i – przede wszystkim – pozyskiwanie finansowania od inwestorów z zagranicy. Część polskich firm jest obecna na rynkach zagranicznych i ma mocną, rozpoznawalną pozycję. Dzięki nowym przepisom będą  one mogły łatwiej wykorzystać tę pozycję do pozyskania niezbędnego finansowania na rozwój.

 

W myśl nowych przepisów platformy crowdfundingowe, chcące świadczyć usługi transgraniczne, będą musiały wystąpić o autoryzację do krajowego organu państwowego, który będzie sprawował odpowiedni nadzór. Będzie on współpracować z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

 

Informacje o ryzyku

 

Regulacje przegłosowane przez Parlament Europejski zwiększają także ochronę inwestorów. W myśl nowych przepisów otrzymają oni tzw. arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych. Jednocześnie, na platformy został nałożony obowiązek informowania inwestorów w zrozumiały sposób o ryzyku finansowym, w tym np. upadku i niewypłacalności emitenta. Inwestorzy mają także otrzymywać czytelną informacje o wszystkich potencjalnych opłatach.

 

Zmiany przyjęte przez Parlament Europejski zaczną obowiązywać rok po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. W międzyczasie przygotowane zostaną zapewne szczegółowe polskie przepisy uwzględniające regulacje unijne. Kolejne informacje na ten temat będziemy publikować na bieżąco.

Partnerzy
serwisu

Zapisz się, żeby dowiedzieć się o nowych projektach
Zamknij