Ryzyka inwestycyjne

Inwestowanie w ramach crowdfundingu jest obarczone ryzykiem, ponieważ biznes, w który inwestujesz może nie odnieść sukcesu. Ponadto inwestycja nie jest płynna – oczywiście możesz odsprzedać swoje akcje lub udziały jeżeli sam znajdziesz na nie nabywcę, ale nie ma żadnego zorganizowanego obrotu wtórnego tymi walorami. Jeżeli jednak spółka osiągnie sukces jako inwestor masz szansę na realizację ponadprzeciętnych zysków rekompensujących ponoszone ryzyko i brak płynności inwestycji.

Spółki prywatne dokonujące emisji crowdfundingowych nie podlegają szczególnemu nadzorowi ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w tym nie są one zobowiązane do publikowania bieżących informacji nt. prowadzonej działalności. KNF nie nadzoruje i nie licencjonuje także działalności platform crowdfundingowych, których działalność co do zasady polega na promowaniu emitentów korzystających z usług tych platform. KNF monitoruje natomiast publiczne oferty akcji i uczula inwestorów crowdfundingowych na następujące kwestie:

  1. pamiętaj, że spółki chcą pozyskać kapitał, więc będą chciały zaprezentować swoje projekty jak najkorzystniej,
  2. nie inwestuj więcej pieniędzy niż możesz stracić,
  3. sprawdź czy odpowiednio zdywersyfikowałeś swoje inwestycje,
  4. inwestuj tylko w te projekty, które są dla ciebie jasne i zrozumiałe,
  5. upewnij się, czy i kiedy będziesz mógł wyjść z inwestycji i na jakich zasadach,
  6. pamiętaj, że każda inwestycja na rynku finansowym jest obarczona ryzykiem.

Więcej informacji na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Wspólny Interes działa zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w Stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego z 9 kwietnia 2020 r.

Partnerzy
serwisu

Zapisz się, żeby dowiedzieć się o nowych projektach
Zamknij