Idea i korzyści

Crowdfunding daje możliwość pozyskania finansowania na ciekawe przedsięwzięcia biznesowe we wczesnym etapie rozwoju – przede wszystkim przez spółki akcyjne, ale także spółki z o.o. oraz na projekty nieruchomościowe. W roku 2019 w ramach crowdfundingu udziałowego pozyskano w Polsce blisko 40 mln zł. od szerokiego grona mniejszych i większych inwestorów. Jednocześnie kampania crowdfundingowa to okazja do wypromowania na rynku nowej firmy oraz jej produktów lub usług - czyli także działanie zwiększające przychody spółki.

Crowdfunding udziałowy daje możliwość przeprowadzenia oferty publicznej kierowanej z wykorzystaniem mediów do szerokiego grona potencjalnych inwestorów – w przypadku spółki akcyjnej w ramach limitu 1mln euro w okresie 1 roku. Dla takiej oferty nie są wymagane procedury dopuszczeniowe przed Komisją Nadzoru Finansowego czy pośrednictwo biura maklerskiego.

Ofertę publiczną prowadzi spółka, zaś do informowania o niej wykorzystuje m.in. platformę crowdfundingową. Spółka musi przygotować dokument ofertowy oraz ponosi odpowiedzialność za rzetelność udostępnianych informacji. Platforma doradza jak skutecznie przeprowadzić kampanię crowdfundingową od strony proceduralnej, marketingowej i prawnej.

Inwestorzy nabywający akcje lub udziały w ramach crowdfundingu akceptują wysokie ryzyko i brak płynności ale oczekują ponadprzeciętnych zysków w przyszłości – tj. w momencie kiedy spółka odniesie sukces zaś założyciele znajdą dużego inwestora, który wykupi akcjonariuszy mniejszościowych lub zdecydują się na wprowadzenie akcji spółki na giełdę.

Inwestorzy crowdfundingowi są zainteresowani spółkami o wysokim potencjale wzrostu oraz takimi, które im się po prostu podobają z uwagi na oferowany produkt lub usługę, unikalność, ciekawy pomysł biznesowy, realizowane wartości itp. Co więcej inwestorzy mogą stać się aktywnymi klientami spółki zapewniającymi cenny feedback oraz ambasadorami promującymi jej produkty i usługi. Crowdfunding daje też możliwość dodatkowego związania ze spółką dotychczasowych klientów poprzez zaoferowanie im możliwości stania się współudziałowcami. W ramach crowdfundingu powstaje więc społeczność klientów i inwestorów związanych ze spółką.   

Partnerzy
serwisu

Zapisz się, żeby dowiedzieć się o nowych projektach
Zamknij