Idea i korzyści

Crowdfunding daje możliwość inwestowania w ciekawe przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie rozwoju – przede wszystkim spółki akcyjne, ale także w spółki z o.o. i projekty nieruchomościowe. W roku 2019 w ramach crowdfundingu udziałowego zainwestowano w Polsce blisko 40 mln zł.

Inwestycje na wczesnym etapie rozwoju są ryzykowne, długoterminowe i mało płynne, ale dają szanse na ponadprzeciętne zyski. W krótkim okresie czasu inwestor uzyskuje często szereg korzyści w postaci różnego rodzaju promocji, rabatów i bonusów związanych z korzystaniem z produktów lub usług danej firmy.

Jako inwestor możesz liczyć, że zrealizujesz zyski ze sprzedaży akcji lub udziałów w momencie kiedy - po osiągnięciu sukcesu rynkowego i zwiększeniu wartość - spółka wprowadzi swoje akcje do obrotu na publicznym rynku kapitałowym – przykładowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub na rynku NewConnect. Po osiągnięciu sukcesu może także pojawić się większy inwestor strategiczny, który odkupi akcje lub udziały od założycieli i inwestorów crowdfundingowych.

Jako inwestor stajesz się nie tylko członkiem społeczności danej spółki ale nabywasz również prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników oraz prawo do udziału w zyskach i otrzymywania dywidendy. Należy jednak mieć świadomość, że młode i rozwojowe spółki raczej reinwestują wypracowywane zyski niż wypłacaj je w formie dywidendy. Z kolei inwestycje w projekty nieruchomościowe realizowane w formie pożyczek wiążą się z otrzymywaniem atrakcyjnego oprocentowania.

Atrakcyjną stroną crowdfundingu jest to, że możesz inwestować w stosunkowo prosty i tani sposób – tj. bez zakładania rachunku w domu maklerskim i płacenia prowizji. Inwestując relatywnie niewielkie kwoty masz także możliwości dywersyfikowania swoich inwestycji.

Partnerzy
serwisu

Zapisz się, żeby dowiedzieć się o nowych projektach
Zamknij