Atlantic

Atlantic

Nieruchomości

Inwestycja polegająca na zakupie, zaprojektowaniu nowej funkcjonalności i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprzedaży dwóch przylegających nieruchomości w Gdyni, w centrum miasta przy ul. 3 Maja i Stefana Batorego, o łącznej powierzchni prawie 2 tys. m2. W jednej z tych nieruchomości znajdowało się legendarne kino w Gdyni, a później popularny klub muzyczny Atlantic. Koncepcja zagospodarowania tych nieruchomości przewiduje budowę hotelu przez inwestora branżowego. Umowa sprzedaży nieruchomości z potencjalnym inwestorem jest już podpisana i trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę. Spodziewana stopa zwrotu z kapitału własnego przekracza 100%, przy czym część inwestycji finansowana jest kredytem bankowym.  

Udostępnij